"DİKKAT! Ödeme
Emri Fişinde Ödemeye Esas Belge No ve Tarih alanı zorunlu olarak yazılıp işlenmelidir. Kurumlarımızın bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz.."
"DİKKAT! STOK çıkışlarınızı her ay düzenli TDMS de çıkış muhasebe işlem fişi olarak yapmayı unutmayınız. Kurumunuzun alacağı ödenekte düzenli stok çıkışı olup olmasının bir kriter olduğunu unutmayınız.." "Finansal performans, işletmenin yatırıma dönüştürülen kaynaklarından kar elde edebilme becerisidir." "Muhasebe ile ilgili soru ve sorunlarınız için Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Muhasebe Sistemleri Şubesinden İlgili Kişilere Mesaj yollayınız..." "Tüm Saymanlıkların Dikkatine Say2000 Sistemine Mizan Giriş İşlemlerini Geciktirmeksizin Her Ayın 10'una Kadar Mutlaka Giriniz." "Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir

ilerleme... Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır."Henry Ford 'Muhasebe, isletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki(para ile ifade edilebilen) işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.' 'TDMS ye giriş için yıllarını üzerine gelerek tıklayınız.Şifrenizi Bağlı bulunduğunuz Saymanlık veya Şubemizi arayarak alabilirsiniz.'Sitemize Hoş Geldiniz